Wie ben ik?

Ik ben een geregistreerde Bach Bloesem Consulente voor Mens & Dier met 20 jaar ervaring, verbonden aan het Bach Centre te Engeland.

De registratie moet jaarlijks geëvalueerd en hernieuwd worden. Dat gebeurt door middel van een vragenlijst i.v.m. zelfstudie, nieuw verkregen inzichten, bijwonen van bijscholingen en seminaries, enz.

Enkel indien aan die voorwaarden voldaan is, is er een plaats verzekerd op de officiële lijst van erkende Bach Bloesem Consulenten. Ik werk met de Officiële Practitioners Code, opgelegd door het Bach Centre.Aanvankelijk heb ik in het Vlaams Informatie-, Advies- en Opleidingscentrum de Walnoot te Brasschaat het internationale programma gevolgd. Dat bestaat uit niveau 1: de basis van de kennis van de Bach Bloesems, vervolgens niveau 2: het verdiepingswerk en tenslotte niveau 3: de opleiding tot Bach Bloesem Consulent.

Ik begeleid zowel volwassenen als kinderen, waaronder ook baby's. De Bach Bloesem Remedies brengen het individu op een zachte en veilige manier terug in balans.

Maar ook dieren hebben me steeds nauw aan het hart gelegen. Van begin af aan heb ik allerlei dieren met Bach Bloesem Remedies mogen ondersteunen. Uiteindelijk wilde ik dit deel van mijn praktijk ook officieel maken. Zo heb ik eind mei 2013 de opleiding tot Animal Bach Practitioner afgerond.

Als eerste Belg heb ik aan het Natural Animal Centre in Wales die opleiding met succes voltooid. Het Natural Animal Centre is een door het Bach Centre erkend opleidingsinstituut voor het behandelen van dieren met Bach Bloesem Remedies. De opleiding richt zich enerzijds op het bestuderen van het natuurlijk gedrag van verschillende diersoorten en anderzijds op de professionele kennis van de Bach Remedies en de toepassing ervan bij dieren.
Ook hier heb ik de gedragscode van het Bach Centre ondertekend.