Wat zijn Bach Bloemen remedies?

De Bach Flower Remedies zijn een genezingssysteem, ontdekt door de Engelse arts Edward Bach rond de jaren ‘30 van de vorige eeuw. Het systeem bevat 38 verschillende Remedies op basis van bloesems van wilde planten, bomen en struiken (met één uitzondering, namelijk Bronwater).

Als klassiek geschoold huisarts maakte Dr. Bach grote bekendheid als bacterioloog, immunoloog, homeopaat en chirurg.

Hij nam als dokter steeds de tijd om met zijn patiënten te praten en hun gedragingen - ook buiten zijn praktijk - te bestuderen. Zo stelde hij vast dat onze emoties wel degelijk een merkbare invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben.

De filosofie van Dr. Bach is dat lichaam en geest in harmonie moeten zijn om in goede gezondheid te verkeren.

Elke Bach Remedie staat voor een bepaalde gemoedstoestand en heeft specifieke eigenschappen die ons helpen bij het beter leren omgaan met onze emoties.

Wanneer er zich een disbalans in onze emoties voordoet kunnen de Bach Bloesems dit onevenwicht herstellen. Bij langdurig onevenwicht worden we vatbaarder voor ziekten, zo stelde Dr. Bach.

De Bach Flower Remedies zijn 100% natuurlijk en niet verslavend. Ze hebben geen bijwerkingen en kunnen zonder enig probleem gecombineerd worden met de klassieke en andere complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen.

De Bach Bloemen kunnen door volwassenen en kinderen ingenomen worden. Ook bij dieren worden fantastische resultaten geboekt. Zelfs planten hebben er baat bij!